Điều khoản sử dụng hệ thống Maxfb.netĐiều khoản sử dụng
Bằng việc tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ của Maxfb.net bạn đồng ý với các điều khoản sau đây:

Điều 1

Không sử dụng hệ thống để làm những việc trái pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục.

Điều 2

Không tấn công hệ thống dưới bất cứ hình thức nào. Không được thực hiện những hành động mà theo đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến những thành viên khác trong hệ thống. Không được spam.

Điều 3 - Refund (hoàn tiền):

Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền nếu không có nhu cầu sử dụng. Quy trình hoàn tiền sẽ được tiến hành trong 7-14 ngày. Quy trình bao gồm: + Kiểm tra user, giao dịch, đối soát giao dịch hợp lệ.
+ Thông báo cho người dùng số tiền refund + giải trình giao dịch, giải quyết những giao dịch không hợp lệ.
+ Chốt số tiền refund lần cuối và ck.

Điều 4

Hệ thống bảo lưu quyền cung cấp thông tin:
- Địa chỉ IP
- Link facebook
- Thông tin đơn hàng
- Thông tin đăng nhập
Nếu có yêu cầu của các cơ quan chức năng trong trường hợp người dùng vi phạm pháp luật bao gồm tất cả hành vi lợi dụng hệ thống để làm công cụ gây án, hành vi tấn công hệ thống, hành vi gian lận.

Điều 5

Không sử dụng hệ thống để tăng cho người dùng khác mà chưa có sự đồng ý của người đó. Những vi phạm có thể dẫn đến việc khoá tài khoản vĩnh viễn và không hoàn tiền. Sử dụng dịch vụ với mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín cá nhân - tổ chức có thể dẫn đến việc báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết nếu như vấn đề nghiêm trọng.
Ngày ra điều khoản: 16/09/2019
Sửa đổi lần cuối: 18/10/2021

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG, BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ ĐIỀU KHOẢN TRÊN.