Báo giá dịch vụ Maxfb.net

Click vào đây để được tư vấn miễn phí.
Hotline: 0961.4343.05

Dịch vụ tăng lẻ:

Dịch vụ Giá Khách hàng You are HERE
(Nạp 0đ)
Giá Cộng tác viên
(Nạp 1,000,000đ)
Giá Đại lý cấp 1
(Nạp 3,000,000đ)
Giá Đại lý cấp 2
(Nạp 5,000,000đ)
Giá Đại lý cấp 3
(Nạp 7,000,000đ)
Giá Nhà phân phối
(Nạp 10,000,000đ)
Giá Nhà phân phối độc quyền khu vực
(Nạp 20,000,000đ)
Giá BOSS
(Nạp 50,000,000đ)
Dịch vụ tăng lẻ
Like bài viết19đ19đ19đ19đ19đ18đ18đ18đ
Comment bài viết99đ98đ97đ96đ95đ94đ93đ92đ
Sub/theo giõi49đ49đ48đ48đ47đ47đ46đ46đ
Gói seeding tháng
Seeding Like13đ 13đ 13đ 13đ 13đ 13đ 13đ 12đ
Giá 1 ngày297đ 294đ 291đ 288đ 285đ 282đ 279đ 276đ
Gói buzz
Like18đ18đ18đ18đ18đ17đ17đ17đ
Comment99đ98đ97đ96đ95đ94đ93đ92đ
Sub48đ48đ47đ47đ46đ46đ45đ45đ
Giá 1 ngày297đ294đ291đ288đ285đ282đ279đ276đ
Giá ngày là giá mỗi ngày hoạt động của buzz hay seeding, khi hủy sẽ không được hoàn tiền. Chỉ hoàn tiền lượng like, cmt, sub chưa sử dụng.

Hệ thống cấp bậc

Lưu ý: Cấp độ đại lý và Cộng tác viên sẽ được RESET mỗi tháng, nâng cấp hạ cấp dựa trên

STT Tên Giảm giá dịch vụ Yêu cầu nạp Yêu cầu doanh thu(doanh thu chính + doanh thu giới thiệu) Thông tin
0 Khách hàng You are HERE -1% Khách hàng
1 Cộng tác viên -2% 1,000,000đ 1,000,000đ Cộng tác viên hệ thống
2 Đại lý cấp 1 -3% 3,000,000đ 3,000,000đ Cộng tác viên cao cấp
3 Đại lý cấp 2 -4% 5,000,000đ 5,000,000đ Đại lý cấp 2
4 Đại lý cấp 3 -5% 7,000,000đ 7,000,000đ Đại lý cấp 3
5 Nhà phân phối -6% 10,000,000đ 10,000,000đ Nhà phân phối độc quyền theo tỉnh.
6 Nhà phân phối độc quyền khu vực -7% 20,000,000đ 20,000,000đ Nhà phân phối độc quyền khu vực: Bắc - Trung - Nam. Yêu cầu thông tin.
7 BOSS -8% 50,000,000đ 50,000,000đ :)) Rio here